ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego odbywa się w klasach z wychowawcami.

Klasy 1 – 4 spotykają się z wychowawcami/nauczycielami przed szkołą i na boisku i wchodzą razem do szkoły.

Uczniowie klas 5 – 8 wchodzą bezpośrednio do szkoły i udają się do swoich gabinetów.

8.30 – 1c s. 61, 1d s. 56, 1e s. 67, 2a s. 43, 2d s. 57, 2f s. 52, 3a s. 55, 3d s. 54, 3e s. 50.
10.00 – 1a s. 61, 1b s. 56, 2b s. 43, 2c s. 57, 2e s. 52, 3b s. 55, 3c s. 50, 3f s. 54.
4a – 8.30 sala 63
4b – 8.30 sala 71
4c – 8.35 sala 83
4d – 8.35 sala 73
4e – 8.40 sala 72
5a – 8.45 sala 28
6a – 8.50 sala 85
6b – 8.55 sala 84
6c – 9.00 sala 82
6d – 9.05 sala 74
6e – 9.10 sala 62
6f – 9.15 sala 19
7a – 9.20 sala 75
7b – 9.25 sala 80
7c – 9.30 sala 64
7d – 9.35 sala 76
7e – 9.40 sala 30
7f – 9.45 sala 21
8a – 9.50 sala 31
8b – 9.55 sala 86
8c – 10.00 sala 24

O rozpoczęciu zajęć w oddziałach przedszkolnych wychowawcy poinformują rodziców telefonicznie.

 Oddziały przedszkolne pracują od 1 września 2020 w godzinach 6.30 – 16.30.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3

w Gryfinie