List od Dyrektora szkoły

„Każdy, kto chce zakosztować nauki, z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość…”

                                 -Platon-

 

Przed nami nowy rok szkolny. Spotkamy się w szkole po czasie, w którym musieliśmy zmierzyć się z formą nauczania na odległość. Forma ta wymagała samodzielności, odpowiedzialności, dojrzałości, motywacji i innej od dotychczasowej organizacji pracy. Nabyte kompetencje na pewno wykorzystamy w przyszłości.

Nasza placówka do nauki i pracy została przygotowana zgodnie z obowiązującymi procedurami, zaleceniami i rekomendacjami. Każdy z nas, dla dobra swojego i ogółu, musi dołożyć od siebie dość sporą dozę zaangażowania i odpowiedzialności. Osoby z objawami chorobowymi, proszę o pozostanie w domu (decyzje w tej sprawie podejmują rodzice).

Uczniów obecnych w szkole proszę o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny, niezbędnych do zachowania zdrowia. Myjcie i dezynfekujcie często ręce, nie podawajcie sobie dłoni na powitanie, nie częstujcie się jedzeniem, piciem, nie wymieniajcie się przyborami szkolnymi. Zachowujcie odpowiednią odległość. Uważnie słuchajcie poleceń nauczycieli. Analizujcie instrukcje dostępne w salach i na korytarzach, przestrzegajcie obowiązujących procedur.

Drodzy Uczniowie, dwie grupy wiekowe są w szczególnej sytuacji i do nich kieruję poniższe przesłanie.

Drodzy Pierwszoklasiści, od 1 września stajecie się częścią szkolnego społeczeństwa. Cieszę się, że jesteście w gronie naszych uczniów. Czujcie się w szkole dobrze, nawiązujcie ciekawe, twórcze kontakty, zdobywajcie nowe kompetencje, bądźcie szczęśliwi, dobrzy dla siebie i innych.

Drodzy Ósmoklasiści, życzę Wam systematyczności i sukcesów w zdobywaniu wiedzy, umiejętności, również w przygotowaniach do egzaminu, wiary we własne siły, motywacji oraz otwartości umysłu. Niech Wasze postawy będą dobrymi przykładami dla innych.

Szanowni Rodzice, życzę Państwu skutecznego działania i wzajemnego wspomagania się w trudnej sztuce wychowania dzieci i młodzieży. Pamiętajcie Państwo, „wszystko jest trudne, nim stanie się proste”.

Koleżanki i koledzy – pracownicy szkoły, życzę Wszystkim zdrowia, spokoju i wytrwałości. Niech każdy dzień spędzony w pracy będzie dniem owocnym, przynoszącym nowe, dobre doświadczenia. Niech będzie to rok nowych szans i nowych powodów do radości.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły
Danuta Joanna Bus