Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im Noblistów Polskich w Gryfinie ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021, w następujących terminach:
2.11.2020
25,26,27.05.2021 (uczniowie klas VIII – egzamin; uczniowie pozostałych klas – dni wolne od zajęć dydaktycznych)
28.05.2021
4.06.2021

 

Z wyrazami szacunku
Danuta Joanna Bus
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
im. Noblistów Polskich
w Gryfinie