Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 15.10.2020

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15 października 2020 roku
w sprawie mieszanego trybu nauczania
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie

Nawiązując do komunikatu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie planowanego przejścia na tryb mieszany nauczania w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie w okresie od 13 października 2020 r. do 16 października 2020 r., informuję, że w dniu 16 października 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w trybie tradycyjnym także oddziału IIIc – zajęcia w oddziale będą odbywać się w systemie nauki zdalnej.

Pozostali uczniowie mogą uczęszczać do Szkoły.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn