ORGANIZACJA NAUKI OD 26.10.2020r.

UWAGA!

Nowe rozwiązania organizacyjne obowiązujące od 26 października 2020 do 8* listopada2020:

– klasy IV-VIII – przechodzą w tryb nauczania zdalnego;

– klasy I-III – nauka stacjonarna (w szkole);

– oddziały przedszkolne – zajęcia w szkole.

Świetlica, stołówka, biblioteka z czytelnią – dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III – funkcjonują bez zmian.


*2 listopada, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.