Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 listopada 2020 roku

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 3 listopada 2020 roku

w sprawie trybu mieszanego nauczania
w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie

 

Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraziła zgodę na tryb nauczania mieszanego w Szkole w sposób wskazany poniżej.

Systemem nauki zdalnej w dniach od 4 listopada 2020 r. do dnia 6 listopada 2020 r. objęci są uczniowie oddziałów przedszkolnych: : „Żabki” oraz „Motylki”

 

Powyższa sytuacja podyktowana jest decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i koniecznością odbycia kwarantanny przez pracowników oraz uczniów szkoły.

 

W kolejnych dniach zostaną wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym zakresie.