szkoła SP 3 w Gryfinie

Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

im. Noblistów Polskich w Gryfinie

informuje:

– przyjmowanie dzieci z rejonu szkoły odbywa się bez rekrutacji,

-rekrutacja do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 (dzieci poza rejonem)

trwa od 01 kwietnia 2021 do 23 kwietnia 2021.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19 proszę o dostarczanie dokumentów związanych z naborem do klas I Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie drogą mailową na adres kontakt@sp3gryfino.pl w formie skanów, fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji

w formie papierowej.

Dokumenty można dostarczyć do szkoły w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku (odbierze je pracownik administracji)

– jednak nie polecamy takiej formy dostarczenia dokumentacji.

Potwierdzenie woli SP

REKRUTACJA DO SZKOŁY ODSTAWOWEJ NR 3.docx2021-2022

WNIOSEK DO I KL spoza obwodu.docx2021-2022

Zgłoszenie dziecka do kl. I.docx 2021-2022