„Myśli nieuczesane” w wersji plastycznej

„Myśli nieuczesane” to najbardziej znane dzieło Stanisława Jerzego Leca– poety, satyryka, tłumacza, a przede wszystkim nieprzeciętnego aforysty (nie mylić z aferzystą). Wydawano je wielokrotnie, począwszy od drugiej połowy lat pięćdziesiątych XX w. Pierwsze publikacje były jeszcze dość skromne, gdyż liczyły kilkaset aforyzmów. Każde kolejne były poszerzane, a w roku 2006, aby upamiętnić czterdziestą rocznicę śmierci autora, ukazało się pełne wydanie „Myśli nieuczesanych”, zawierające ponad 4700 tekstów, które w ciągu ledwie kilku lat doczekało się paru wznowień. Sam autor tak pisał o tworzonych przez siebie aforyzmach: „Jak najmniej wyrazów, jak najwięcej wyrazu”.

Uczniowie klasy 8A podczas zajęć zdalnych języka polskiego poznali wybrane „myśli nieuczesane”, których przesłanie jest wciąż aktualne i żywe. Interpretację wybranych myśli przedstawili w formie plastycznej.

Iwona Szymańska