Rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejsza Marzanna z recyklingu”

Konkurs „Najpiękniejsza Marzanna z recyklingu” rozstrzygnięty.
Dnia 31.03.2021r. został rozstrzygnięty konkurs pt: ” Najpiękniejsza Marzanna z recyklingu” zorganizowany dla uczniów klas I-III.  Celem konkursu było przybliżenie tradycji pożegnania zimy, zainteresowanie dzieci tradycją ludową oraz rozpowszechnianie wiedzy jak możemy pozyskiwać surowce wtórne do późniejszego ich wykorzystania.
Nagrody w konkursie otrzymują:
I miejsce: Hanna Krakowska kl.2a
II miejsce: Wiktoria Urban kl.1e
III miejsce: Hanna Zabłocka kl. 1e
                  Michalina Fedder kl. 1c
Zwycięzcom gratulujemy.
Wychowawcy świetlicy.