Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Jest to materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie. Dodatkowo opracowaliśmy zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych […]

NABÓR DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GRYFINIE

Szanowni Państwo, Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naboru do klas I na rok szkolny 2020/2021: INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY (1) zarządzenie Harmonogram ZASADY PRZYJMOWNAIA załącznik nr 1 Zgłoszenie z obwodu 2020-2021 załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie spoza obwodu załącznik nr 3 Podanie o przyjęcie dziecka sześcioletniego załącznik nr 4 Potwierdzenie woli

APEL DO ÓSMOKLASISTÓW!

Drodzy Uczniowie, wczoraj otrzymaliście od nas informację o PRÓBNYM EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY. Proszę przeczytajcie ją kolejny raz bardzo uważnie. W kolejne dni egzaminu wstańcie odpowiednio wcześnie, zjedzcie śniadanie i o godz. 9.00.przystąpcie do rozwiązywania zadań. Nie wiemy jak technicznie będą skonstruowane arkusze egzaminacyjne, ale być może będzie potrzebny Wasz PESEL (przygotujcie go). Pamiętajcie, aby 1 kwietnia […]

UWAGA PILNE! INFORMACJA DYREKTORA

UWAGA! PILNE! UWAGA! PILNE! UWAGA! PILNE! UWAGA! PILNE! Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenie egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.cke.gov.pl oraz www.oke.poznan.pl w następujących terminach: • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9.00 […]

OGŁOSZENIE

SEKRETARIAT CZYNNY PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK W GODZINACH 7:30 – 15:30 PIĄTEK PRACA WEWNĘTRZNA SEKRETARIATU SKARGI I WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ W KAŻDY CZWARTEK ROKU SZKOLNEGO (POZA DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH) W GODZINACH OD 14:00 – 16:30 W GABINECIE nr 6 PRZERWA W PRACY SEKRETARIATU CODZIENNIE OD GODZINY 9:30 – 10:00