Konkurs na stanowisko dyrektora

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy Żabnica, ul. Długa 20, 74-100 Gryfino    Organ prowadzący – Gmina Gryfino   Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, a także osoba niebędąca nauczycielem, spełniająca wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji […]

szkoła SP 3 w Gryfinie

Procedury obowiązujące w SP 3

Szanowni Państwo, Proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w naszej szkole. A podstawa prawna B dla rodziców 25.05.2020 C Procedura przyprowadzania, odbierania, pobytu dzieci w przedszkolu  D Procedura dla pracowników E Procedury przebywania uczniów na terenie szkoły klasy IV-VIII F Proedura dla pracowników G Procedury na wypadek zarażenia H Procedury dla uczniów przebywających w […]

OGŁOSZENIE

SEKRETARIAT CZYNNY PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK W GODZINACH 7:30 – 15:30 PIĄTEK PRACA WEWNĘTRZNA SEKRETARIATU SKARGI I WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ W KAŻDY CZWARTEK ROKU SZKOLNEGO (POZA DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH) W GODZINACH OD 14:00 – 16:30 W GABINECIE nr 6 PRZERWA W PRACY SEKRETARIATU CODZIENNIE OD GODZINY 9:30 – 10:00