Potwierdzenie woli

Szanowni Państwo, przypominam o konieczności złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 22 maja DOTYCZY RÓWNIEŻ DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W REJONIE SZKOŁY (DRUK DOSTĘPNY W MIEJSCU, GDZIE UMIESZCZONO LISTĘ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS I) Z poważaniem wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  im. Noblistów […]

szkoła SP 3 w Gryfinie

Procedury obowiązujące w SP 3

Szanowni Państwo, Proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w naszej szkole. A podstawa prawna B dla rodziców 25.05.2020 C OŚWIADCZENIE RODZICA (2) (2) D Procedura organizacji zajęć opiekuńczych i dydaktycznych E Procedury przebywania uczniów na terenie szkoły klasy IV-VIII F Proedura dla pracowników G Procedury na wypadek zarażenia-skonwertowany H Procedury dla uczniów przebywających w […]

szkoła SP 3 w Gryfinie

Uwaga! Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy SP 3 w Gryfinie

Procedury obowiązujące w naszej szkole (w związku z otwarciem oddziałów przedszkolnych) znajdą Państwo w dzienniku elektronicznym. Wszystkie potrzebne Państwu informacje wychowawcy oddziałów przedszkolnych wysłali przez dziennik elektroniczny (na Państwa konta) – proszę się z nimi zapoznać. LIST DO RODZICÓW A OŚWIADCZENIE RODZICA B Procedura przyprowadzania, odbierania, pobytu dzieci w placówce C Procedury dla pracowników Szkoły […]

szkoła SP 3 w Gryfinie

Komunikat dyrektora

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej p. Dariusza Piontkowskiego, nauczanie zdalne będzie kontynuowane do 24 maja 2020 roku. Planowany termin EGZAMINU ÓSMOKLASISTY: 16-17-18.06.2020 r. Zapraszam na stronę główną DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO, gdzie czeka na Państwa szczegółowa informacja.

szkoła SP 3 w Gryfinie

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie

Szanowni Państwo, Prosimy o zapoznanie się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie: lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani potwierdzenie woli