UCZEŃ NA KWARANTANNIE, A KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Uczeń zgłasza chęć udziału online w konkursie najpóźniej w dniu konkursu do godz. 8:00 na adres szkoły kontakt@sp3gryfino.pl 1. Uczniowie, którzy z powodu kwarantanny nie mogą wziąć udziału w etapie szkolnym konkursu przedmiotowego na terenie szkoły, mogą do niego przystąpić online. 2. Uczeń, który jest na kwarantannie i wyrazi wolę uczestnictwa online w etapie szkolnym […]