Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Jest to materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie. Dodatkowo opracowaliśmy zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych […]

APEL DO ÓSMOKLASISTÓW!

Drodzy Uczniowie, wczoraj otrzymaliście od nas informację o PRÓBNYM EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY. Proszę przeczytajcie ją kolejny raz bardzo uważnie. W kolejne dni egzaminu wstańcie odpowiednio wcześnie, zjedzcie śniadanie i o godz. 9.00.przystąpcie do rozwiązywania zadań. Nie wiemy jak technicznie będą skonstruowane arkusze egzaminacyjne, ale być może będzie potrzebny Wasz PESEL (przygotujcie go). Pamiętajcie, aby 1 kwietnia […]

UWAGA PILNE! INFORMACJA DYREKTORA

UWAGA! PILNE! UWAGA! PILNE! UWAGA! PILNE! UWAGA! PILNE! Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenie egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.cke.gov.pl oraz www.oke.poznan.pl w następujących terminach: • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9.00 […]

sp3

Informacja dyrektora w sprawie nauczania zdalnego

Szanowni Państwo, Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia funkcjonowała będzie […]

sp3

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą oraz jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci

Szanowni Rodzice! Wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji, która wymaga podejmowania nowych działań, ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa nas wszystkich dostosowania się do zaleceń służb. Dlatego pozostajemy w domu zgodnie z akcją #ZostańwDomu. Nie jest to jednak czas ferii. Nauka Państwa dzieci będzie odbywała się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wymaga to […]