Komunikat dyrektora

Szanowni Państwo, w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej p. Dariusza Piontkowskiego, informuję, że zdalne nauczanie będzie kontynuowane do 26 czerwca 2020 r. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III oraz konsultacje dla klas IV-VIII odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonymi procedurami.

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Drogie Dzieci, Drodzy Uczniowie, dzisiaj obchodzimy bardzo szczególne  i ważne  święto – Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji życzymy Wam szczęścia, doskonałego zdrowia, wiary we własne siły i możliwości, ciekawości świata,  twórczych pomysłów, oddanych przyjaciół i wiele, wiele radości. Żyjcie najpiękniej, jak potraficie, realizujcie cele – spełniajcie marzenia! Wspaniałej zabawy (nie tylko dzisiaj)! Z pozdrowieniami […]

Informacja dla Rodziców!

Szanowni Państwo, w dniach 16-17-18 czerwca 2020 roku odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Te dni  dla klas I-VII  są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dla uczniów klas I-III organizowane będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w okresie nauczania zdalnego. Z poważaniem wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  im. Noblistów Polskich w Gryfinie […]

Potwierdzenie woli

Szanowni Państwo, przypominam o konieczności złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 22 maja DOTYCZY RÓWNIEŻ DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W REJONIE SZKOŁY (DRUK DOSTĘPNY W MIEJSCU, GDZIE UMIESZCZONO LISTĘ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS I) Z poważaniem wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  im. Noblistów […]

szkoła SP 3 w Gryfinie

Procedury obowiązujące w SP 3

Szanowni Państwo, Proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w naszej szkole. A podstawa prawna B dla rodziców 25.05.2020 C Procedura przyprowadzania, odbierania, pobytu dzieci w przedszkolu  D Procedura dla pracowników E Procedury przebywania uczniów na terenie szkoły klasy IV-VIII F Proedura dla pracowników G Procedury na wypadek zarażenia H Procedury dla uczniów przebywających w […]

szkoła SP 3 w Gryfinie

Uwaga! Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy SP 3 w Gryfinie

Procedury obowiązujące w naszej szkole (w związku z otwarciem oddziałów przedszkolnych) znajdą Państwo w dzienniku elektronicznym. Wszystkie potrzebne Państwu informacje wychowawcy oddziałów przedszkolnych wysłali przez dziennik elektroniczny (na Państwa konta) – proszę się z nimi zapoznać. LIST DO RODZICÓW A OŚWIADCZENIE RODZICA B Procedura przyprowadzania, odbierania, pobytu dzieci w przedszkolu (1) C Procedury dla pracowników […]