Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2020/2021

Przekazujemy RAMOWY REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 wraz z załącznikami. W tym roku szkolnym etap I szkolny i etap II rejonowy odbywają się w naszej szkole. -Uczniowie przystępujący do konkursu muszą przekazać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (załącznik  nr 11). – Uczniowie obowiązani są […]

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im Noblistów Polskich w Gryfinie ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021, w następujących terminach: 2.11.2020 25,26,27.05.2021 (uczniowie klas VIII – egzamin; uczniowie pozostałych klas – dni wolne od zajęć dydaktycznych) 28.05.2021 4.06.2021   Z wyrazami […]