Informacja dyrektora – aktualizacja

Szanowni Państwo! Do chwili obecnej nie doszło do porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi skupiającymi pracowników oświaty a rządem. Istnieje prawdopodobieństwo, że jutro rozpocznie się strajk pracowników oświaty. Problem ten dotyczy też naszej placówki, ponieważ większość pracowników SP nr 3  opowiedziała się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. Zatem jutro (poniedziałek 8 kwietnia 2019 r.) zajęcia objęte ramowymi planami […]