78. rocznica wybuchu II wojny światowej

My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.

Józef Beck

Dnia 1 września 2017 r. odbyły się gminne uroczystości upamiętniające 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W uroczystości tradycyjnie wzięły udział poczty sztandarowe Gimnazjum nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3. Podczas ceremonii miały miejsce występy zaproszonych gości, a także zaprezentowano krótki blok poetycki okresu okupacji. Organizatorom udało się stworzyć atmosferę zadumy i refleksji oraz przypomnieć o tych, którzy odeszli walcząc o wolność dla przyszłych pokoleń.