Zebranie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców
Przy Zespole Szkół w Gryfinie

Serdecznie zapraszam Przedstawiciela klasy do Rady Rodziców na zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie,
które odbędzie się w pierwszym terminie w dniu 26 września 2017 r. (wtorek) o godz. 17:00
oraz w drugim terminie w dniu 26 września 2017 r. (wtorek) o godz. 17:15.

Porządek zebrania:

1) Wstęp:

 1. przywitanie Przedstawicieli rodziców, Dyrekcji, prezentacja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 2. sprawdzenie listy obecności (na liście obecności może podpisać się tylko jeden przedstawiciel klasy),
 3. prezentacja planu zebrania,
 4. glosowanie nad przyjęciem planu zebrania.

2) Część sprawozdawcza zebrania:

 1. przedstawienie zadań realizowanych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 – przewodnicząca Monika Nerlo,
 2. informacja o działalności finansowej Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 – skarbnik Magdalena Engeler,
 3. protokół Komisji Rewizyjnej – przewodnicząca Anna Dąbkiewicz.

3) Część wyborcza zebrania:

 1. a) prowadzi Pani Dyrektor Danuta

4) Część organizacyjna zebrania:

 1. ustalenie terminu zebrania Zarządu Rady Rodziców,
 2. uchwalenie wysokości składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018,
 3. wolne wnioski.

Zapraszam do udziału w zebraniu.
Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Nerlo

Bank Spółdzielczy w Gryfinie – 56 9377 0000 0004 7252 2000 0001

e-mail: rada.rodzicow.gryfino@gmail.com

facebook.com/RadaRodzicowGryfino