16 PAŹDZIERNIKA – EUROPEJSKI DZIEŃ PRZYWRACANIA AKCJI SERCA

Podczas ostatnich zajęć Szkolnego Koła PCK ćwiczyliśmy na  fantomie  RKO, czyli  resuscytację krążeniowo – oddechową.
RKO to zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności własnej układu krążenia.
TROCHĘ  ZATRWAŻAJĄCYCH  FAKTÓW :
– Każdego roku w Europie dochodzi do ok. 400 tysięcy przypadków nagłego zatrzymania krążenia.
– Interwencja w czasie 3-4 minut od utraty przytomności może zwiększyć szanse na przeżycie o ponad 50 procent.
– Bez prawidło udzielonej pierwszej pomocy szansa przeżycia spada poniżej 10 procent.
– Ambulans w mieście dociera na miejsce średnio w 8 minut – przeżycie poszkodowanego w dużej mierze  zależy  zatem od  pomocy świadków.
– W Europie 100 tysięcy osób mogłoby przeżyć, gdyby więcej ludzi umiało udzielić pierwszej pomocy.
Ćwiczymy więc, bo trening czyni mistrza 🙂  Nasze umiejętności wykorzystaliśmy w biciu rekordu Guinnessa w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
Relacja z tej ogólnoeuropejskiej akcji – niebawem 🙂
Opiekun SK PCK – Joanna Cichała