Profilaktyki nigdy za wiele.

Dwustu czterdziestu dziewięciu uczniów z klas trzecich, drugich gimnazjum oraz uczniowie klas siódmych SP uczestniczyli w spotkaniu z zastępcą prokuratora rejonowego w Gryfinie Panią Ireną Kęską- Leońską. Tematem spotkania było przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży.  Drugie spotkanie  o tej samej tematyce odbędzie się 27. 02. 2018 r.  Zapraszamy !

Anna Pankowska
szkolny doradca zawodowy