Nagroda dla pani Lili Kluzy – Howil

W Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odbyła się konferencja naukowa „Promieniotwórczość i energia jądrowa w edukacji”. Nasza nauczycielka fizyki i chemii pani Lila Kluza-Howil wystąpiła podczas niej z referatem „Czy i jak uczyć o promieniotwórczości i energii jądrowej w polskiej szkole?”. Opowiedziała o tym, jak za sprawą wycieczek edukacyjnych (np. do niedziałającej elektrowni atomowej w Niemczech lub do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku), projektów uczniowskich i zarażania swoją fascynacją Marią Skłodowską-Cure przekazuje uczniom naszej szkoły trudne zagadnienia związane z promieniotwórczością. Pani Lila zaprezentowała również swój scenariusz lekcji o promieniotwórczości, który zdobył III miejsce w organizowanym przez Ministerstwo Energii ogólnopolskim konkursie dla nauczycieli. Dodajmy jeszcze, że także podczas konferencji towarzyszyli pani Lili jej uczniowie, młodzi pasjonaci fizyki.
Serdecznie gratulujemy!