NOC BIBLIOTEK

Zapraszamy uczniów klas 1 – 4  szkoły podstawowej do udziału
w ogólnopolskiej akcji „NOC BIBLIOTEK”. Organizatorami wydarzenia
są Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie i Biblioteka Publiczna
w Gryfinie Filia Górny Taras. Impreza odbędzie się w piątek 25 maja
2018 roku od godz. 18.00 do 22.00.
Liczba uczestników jest ograniczona: maksymalnie 20 osób. Decyduje
kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja 2018 roku
w bibliotece szkolnej.

Regulamin akcji
NOC BIBLIOTEK

Hasło akcji:  „RzeczpospoCzyta”

1. Organizatorami akcji „NOC BIBLIOTEK” są Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie
i Biblioteka Publiczna w Gryfinie Filia Górny Taras.
2. Akcja odbywa się w piątek 25.05.2018 r. od godziny 18:00 do 22:00.
3. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od lat 8 do lat 10.
4. Liczba uczestników jest ograniczona: maksymalnie 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy do 18.05.2018 roku.
5. Uczestnicy ”Nocy Bibliotek” przychodzą do biblioteki przebrani za wybraną bajkową postać.
6. Chętni, którzy chcą wziąć udział w akcji muszą dostarczyć do Biblioteki Szkolnej pisemną zgodę rodziców do 25.05.2018 roku.
7. Spotykamy się o godz. 18.00 w Bibliotece Publicznej w Gryfinie Filia Górny Taras,
ul. Krasińskiego 87a.
8. Rodzic odbiera dziecko o godz. 22 z Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie,
ul. Iwaszkiewicza 70.
9. Organizatorzy zapewniają uczestnikom jeden posiłek i napoje.
10. Zapewniamy wiele atrakcji: bajkowy przemarsz między bibliotekami, świetną zabawę 
z pieczołowicie dobraną oprawą muzyczną przygotowaną przez artystów z Agencji artystycznej WILK ART ze Szczecina, warsztaty aktywizujące dla dzieci, konkursy i zabawy, zajęcia decoupage’u, wspólne przygotowywanie owocowych przegryzek.
11. Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne.
12. Dzieci nie powinny mieć przy sobie wartościowych rzeczy. Za zgubienie rzeczy organizator nie odpowiada.
1
3. Dodatkowych informacji udzielają pod numerami telefonów: nauczyciele bibliotekarze –
91 4164711 w godzinach pracy Biblioteki (8.00- 14.30)
i bibliotekarze Biblioteki Publicznej –
91 4163961 w godzinach pracy Biblioteki (11.00- 18.00).