Informacja o dyżurach w Kuratorium Oświaty

Informujemy, że w każdy poniedziałek w godz. 15.30-17.00 – w Kuratorium Oświaty w Szczecinie dyżur pełnią wizytatorzy – koordynatorzy ds. edukacji włączającej – Hanna Markowska i Agnieszka Stroynowska (możliwość kontaktu osobistego lub telefonicznego).