Spotkanie dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na spotkanie ze specjalistami, którzy prowadzą w naszej szkole zajęcia terapeutyczne, które odbędzie się w najbliższy czwartek (27.09) o godzinie 16:30 w czytelni szkolnej. W trakcie spotkania zostaną przedstawione metody pracy na zajęciach terapeutycznych, między innymi na zajęciach logopedycznych, integracji sensorycznej i rewalidacyjnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.