PROJEKT EDUKACYJNY: „EDUKACJA JĘZYKOWA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM. NIEMIECKI I POLSKI JAKO JĘZYK OBCY.”

PROJEKT EDUKACYJNY:
„EDUKACJA JĘZYKOWA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM  I WCZESNOSZKOLNYM. NIEMIECKI I POLSKI JAKO JĘZYK OBCY.”
Szanowni Rodzice!
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w proponowanym projekcie.
Druki FZ (formularz zgłoszeniowy) i DO (dane osobowe) oraz regulamin wraz  z kryteriami kwalifikacyjnymi będą dostępne na stronie szkoły oraz na stronie www.gryfino.pl w zakładce projektu.
Dokumenty rekrutacyjne opatrzone wymaganymi podpisami i datą należy złożyć w dniu 18. 09. 2019  r.
w godz. 15.00 – 18.00 w sali 72, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie,
ul. Iwaszkiewicza 70.
Zapraszamy.
Małgorzata Zielińska