Doradztwo zawodowe dla najmłodszych

Kolorowanki dla dzieci z zawodami bawią i uczą. Kolorując dziecko poznaje nazwy zawodów i atrybuty związane z poszczególnymi zawodami. Edukacyjne kolorowanki sprawią dzieciom mnóstwo radości! Oprócz samego kolorowania, dzieci mogą narysować obok postaci przedmioty, które kojarzą im się z danym zawodem. Na przykład – u grafika komputerowego może pojawić się kartka, ołówek i myszka do komputera. Kolorowanki udostępnione są w celu  zapoznania dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowania pożądanej postawy wobec pracy i edukacji, a także inicjowania i rozwijania zdolności oraz zainteresowań dzieci, czyli kształtowania postawy aktywnej, kreatywnej, otwartej na świat i ludzi.

Poniżej udostępniam linki z kolorowankami, gotowymi do wydrukowania:

https://mapakarier.org/assets/ideas/downloads/grafik-komputerowy-kolorowanka.pdf

https://mapakarier.org/assets/ideas/downloads/inzynier_ogrodnictwa_fem_kolorowanka.pdf

https://mapakarier.org/assets/ideas/downloads/laborantka_chemiczna_kolorowanka.pdf

https://mapakarier.org/assets/ideas/downloads/stolarz_fem_kolorowanka.pdf

https://mapakarier.org/assets/ideas/downloads/programista_kolorowanka.pdf

https://mapakarier.org/assets/ideas/downloads/sportowiec_fem_kolorowanka.pdf

https://mapakarier.org/assets/ideas/downloads/wideofilmowiec_male_kolorowanka.pdf

Źródło: MapaKariery

Zachęcam do korzystania z podanych linków w wolnym czasie w domu #ZostańwDomu.

 Natalia Gadowska

szkolny doradca zawodowy