Uwaga, rodzice uczniów klas I-III – zmiana godzin spotkań z wychowawcami

Uwaga, rodzice uczniów klas I-III

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny.Wychowawcy spotykają się z uczniami wg następującego grafiku:


Godzina 8.30 – czerwone boisko (od ul. Krasińskiego)

  • Klasy: I c, I d, I e
  • Klasy II a, II d, II f
  • Klasy III a, III d, III e


Godzina 10.00 – czerwone boisko (od ul. Krasińskiego)

  • Klasy I a, I b
  • Klasy II b, II c, II e
  • Klasy III b, III c, III f

Uczniowie wraz z wychowawcami udają się na spotkanie do wyznaczonych klas. Spotkanie będzie trwało około 1 godziny.

Informacje o planie lekcji otrzymają Państwo na adres mailowy.

Prosimy, by dnia 1 września przekazali Państwo wychowawcom (mailowo) informację o tym, czy dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej (deklaracje dostępne będą na stronie internetowej szkoły), korzystało z obiadów w stołówce szkolnej.

Bardzo proszę zapoznać się z procedurami obowiązującymi w naszej szkole. Procedury zostaną umieszczone na naszej stronie dnia 28 sierpnia 2020r.