Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2020/2021

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Przekazujemy RAMOWY REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 wraz z załącznikami.
W tym roku szkolnym etap I szkolny i etap II rejonowy odbywają się w naszej szkole.
-Uczniowie przystępujący do konkursu muszą przekazać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (załącznik  nr 11).
– Uczniowie obowiązani są stawić się na 20 minut przed rozpoczęciem danego konkursu oraz okazać legitymację szkolną.
– Uczniowie używają długopisów z czarnym tuszem.

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/konkursy-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty/konkursy-przedmiotowe/regulamin-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2020-2021/

Terminarz konkursów przedmiotowych – załącznik nr 17 Regulaminu.