Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 12.10.2020 r.

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 12 października 2020 roku
w sprawie planowanego przejścia na tryb mieszany nauczania
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie

Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraziła zgodę na tryb nauczania mieszanego w Szkole w okresie od 13 października 2020 r. do 16 października 2020 r.

Zawieszone zostają zajęcia w trybie tradycyjnym oddziału VIIIa. W dniach od 13 października 2020 r. do dnia 16 października 2020 r. zajęcia w oddziale VIIIa będą odbywać się w systemie nauki zdalnej.

Pozostali uczniowie mogą uczęszczać do Szkoły.

Powyższe działania są podyktowane decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie i koniecznością odbycia kwarantanny przez pracowników oraz uczniów Szkoły.

W kolejnych dniach zostaną wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym zakresie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn