Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 listopada 2020 roku

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 02 listopada 2020 roku

w sprawie mieszanego trybu nauczania klas I – III
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie

 

Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraża zgodę na tryb nauczania mieszanego klas I – III w Szkole w okresie od 03 listopada 2020 r. do  06 listopada 2020 r.

W dniach od 03 listopada 2020 r. do  06 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w trybie tradycyjnym oddziału IIIe – zajęcia będą odbywać się w systemie nauki zdalnej.

Pozostali uczniowie klas I – III mogą uczęszczać do Szkoły.

Powyższe działania są podyktowane koniecznością odbycia kwarantanny przez pracowników oraz uczniów Szkoły.

W kolejnych dniach zostaną wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym zakresie.