Schemat pracy klas I – III w dniach od 26.04 do 30.04

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od 26 kwietnia do 2 maja uczniowie klas I-III lekcje będą mieli organizowane w systemie hybrydowym.

W naszej szkole zajęcia te będą się odbywały wg następującego schematu:

Z-zajęcia zdalne (uczniowie lekcje realizują z domu)
S-zajęcia stacjonarne (uczniowie lekcje realizują w szkole)

Uczniowie mający lekcje w szkole, mogą korzystać ze świetlicy i z obiadów (na dotychczasowych zasadach).

Z wyrazami szacunku
Danuta Joanna Bus
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich

 

Schemat pracy klas I – III_26.04-30.04