Wzorowy „Świetlik”.

Świetlica szkolna  organizowała konkurs na „Wzorowego świetlika”. Trwał on cały rok. Udział w nim brali uczniowie klas I-III uczęszczający na zajęcia. Tytuł „Wzorowego świetlika” otrzymali uczniowie, których cechuje: wysoka kultura osobista, dobre relacje z rówieśnikami, chęć pomocy innym, szacunek do swojej i cudzej własności oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach świetlicowych. Miło nam poinformować, że siedmioro uczniów […]

List do Rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci, które od 1 września 2020 roku będą uczniami klas I Serdecznie zapraszamy Państwa pociechy do rozpoczęcia niezwykłej przygody z edukacją w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie. Wychowawca klasy Państwa dziecka zadba z najwyższą starannością o to, aby czuło się ono dobrze i bezpiecznie. Spotkania z wychowawcami klas […]

LIST DYREKTORA DO UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

„Bo zwyciężyć mogą Ci, którzy wierzą, że mogą” Wergiliusz   Uczennice, Uczniowie klas VIIIA, VIIIB, VIIIC, VIIID. Przed Wami niezwykle ważny moment. We wtorek, środę i czwartek przystąpicie do pierwszego w Waszym życiu tak ważnego egzaminu. Przygotowywaliście się do niego od początku edukacji.Z całą pewnością zdobyta wiedza, nabyte umiejętności, poznane postawy przyniosą wymierne efekty. Pamiętajcie, […]

Procedura i harmonogram zwrotów podręczników i innych książek do biblioteki szkolnej

  1. Wypożyczone podręczniki należy oddawać w kompletach. 2. Zwrotów podręczników i innych książek należy dokonać zgodnie z zamieszczonym harmonogramem. 3. Książki i komplet podręczników należy zapakować do reklamówki i opisać datą zwrotu. 4. Spakowane książki należy przynieść do szkoły i zostawić w szklanym przedsionku budynku. 5. Osoby oddające książki prosimy o stosowanie procedur obowiązujących […]

Ogólnopolskie Mistrzostwa Szybkiego Mnożenia

Tegoroczny konkurs zgromadził 493 finalistów ze 121 szkół w 4 kategoriach: klasy I – 15 uczniów; klasy II- 155 uczniów; klasy III – 282 uczniów; klasy IV- 41 uczniów. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiło 15 uczestników. Cztery osoby uzyskały wysokie miejsca w klasyfikacji: Jakub Brzuskiewicz- 13 miejsce w klasyfikacji generalnej, 10 miejsce w swojej […]

2 „d” sporo już o drzewach wie 🙂

Dendrologia to słowo pochodzące z greckiego dendron – drzewo oraz logos – nauka. W skrócie można więc powiedzieć, że jest to nauka o drzewach, ich życiu, budowie, gatunkach i występowaniu. Drzewa stanowią dla człowieka ważny i wieloznaczny symbol.Od wieków towarzyszyły ludziom i na stałe wpisały się w naszą podświadomość. Sami jesteśmy, jak piękne, dorodne drzewa […]

Konkurs na stanowisko dyrektora

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy Żabnica, ul. Długa 20, 74-100 Gryfino    Organ prowadzący – Gmina Gryfino   Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, a także osoba niebędąca nauczycielem, spełniająca wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji […]

Komunikat dyrektora

Szanowni Państwo, w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej p. Dariusza Piontkowskiego, informuję, że zdalne nauczanie będzie kontynuowane do 26 czerwca 2020 r. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III oraz konsultacje dla klas IV-VIII odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonymi procedurami.