Wielcy ludzie świętych ksiąg

W dniu 18.10.2017 r. uczniowie klas 3C i 3G uczestniczyli w warsztatach na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Gryfinie ,,Wielcy ludzie świętych ksiąg. Spacerkiem po religiach świata’’ Warsztaty prowadził szczeciński terapeuta. Opowiedział o buddyźmie, judaiźmie, chrześcijaństwie i islamie. Uczniowie mogli poznać ,,shahada’’- islamskie wyznanie wiary,  „Ojcze nasz” w języku aramejskim, hinduską modlitwę. Terapeuta zaprezentował grę na afrykańskim […]

Narodowe Czytanie w naszej szkole

NARODOWE CZYTANIE „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W tym roku razem z całą Polską czytaliśmy dramat „Wesele”. We wtorek 5 września we wszystkich klasach gimnazjalnych przeczytano fragment utworu . A w holu głównym szkoły stanęły plansze wyjaśniające dawne zwyczaje weselne. Teraz o tych zwyczajach można poczytać w naszej szkolnej bibliotece. Zapraszamy Wasze Bibliotekarki