Informacja dyrektora

Szanowni Państwo, od 8 kwietnia 2019 roku trwa akcja strajkowa pracowników oświaty. W tym czasie przeprowadziliśmy w naszej szkole egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty. Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i do świetlicy szkolnej przez cały czas mają zapewnioną opiekę oraz wyżywienie. Z powodu strajku w naszej szkole nie odbyły się zajęcia objęte ramowymi planami nauczania oraz […]

Informacja dyrektora – czwartek 25 kwietnia

Szanowni Państwo, nadal trwa akcja strajkowa pracowników oświaty  i  w związku z tym 26 kwietnia 2019 roku (piątek), zajęcia objęte ramowymi planami nauczania oraz inne zajęcia dodatkowe nie odbędą się. Proszę o obserwowanie  informacji w mediach publicznych i naszej strony internetowej (http://sp3gryfino.pl) oraz poczty w dzienniku elektronicznym. Z wyrazami szacunku Dyrektor Szkoły Danuta Joanna Bus

Informacja dyrektora – poniedziałek 8 kwietnia

Szanowni Państwo! Nie doszło do porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi skupiającymi pracowników oświaty a rządem. Rozpoczął się strajk pracowników oświaty, w tym pracowników Szkoły Podstawowej nr 3. Dzisiaj (poniedziałek 8 kwietnia 2019 r.) zajęcia objęte ramowymi planami nauczania oraz inne zajęcia dodatkowe nie odbędą się. Robimy wszystko, aby EGZAMIN GIMNAZJALNY I EGZAMIN ÓSMOKLASISTY odbyły się zgodnie […]