szkoła SP 3 w Gryfinie

Procedury obowiązujące w SP 3

Szanowni Państwo,
Proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w naszej szkole.
Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły – tel. 914164711, mail: kontakt@sp3gryfino.pl

Z poważaniem
wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
im. Noblistów Polskich w Gryfinie
Małgorzata Augustyniak